Szűrő áramkörök - felüláteresztő szűrő

2015.10.12 23:18

Az ideális szűrők olyan áramkörök, amelyek meghatározott frekvenciatartományban átengedik a váltakozó jelet, míg más frekvenciatartományban nem.
A szűrők típusai
• Aluláteresztő: egy fh frekvencia alatt engedik át a jelet.
• Felüláteresztő: egy fh frekvencia felett engedik át a jelet.
• Sáváteresztő: két meghatározott frekvenciaérték (fa és ff) között engedik át a jelet.
• Sávzáró: két meghatározott frekvenciaérték (fa és ff) alatt és felett engedik át a jelet.
A szűrők karakterisztikái
Az ideális szűrők karakterisztikái a következők:

 

Az aluláteresztő szűrő:

 

 

A kapcsolás feszültségerősítése a kimeneti és a bemeneti feszültség hányadosa. 

AU=Uki / Ube  

 

A  két elem sorosan kapcsolódik, tehát felírhatjuk U2 - t egy feszültségosztóval, és mivel a rajtuk folyó áram azonos, azzal egyszerűsíthetünk.

Tehát az erősítés megadható :

 

A határfrekvencián ahol Xc = R; Au = 1 / √2 ami dB - ben kifejezve:

A kapacitív jelleg miatt, a kimeneti feszültség késik a bemeneti feszültséghez képest ϕ szöget, melynek értéke:

 

 

Ha ábrázoljuk az erősítés és a fázistolás frekvenciafüggését, akkor ezt a diagramot Bode-diagramnak nevezzük.

 
Érdemes kipróbálni az alábbi játékot: Passzív szűrők