1.1 Ohm törvénye -fajlagos ellenállás

2014.08.22 10:43

Georg Simon Ohm (1789 - 1854) 1826 -ban publikált egy érdekes fizikai összefüggést, amely szerint egy vezetékszakaszon átfolyó áram (I) és a rajta eső feszültség (U) egyenesen arányos egymással. U~I

Az arányossági tényező neve villamos ellenállás, jele: R, mértékegysége Ohm tiszteletére az ohm (Ω -Omega). U=R*I

Meghatározás:

Egy ohm annak az ellenállásnak az értéke, amelyen egy amper átfolyó áram hatására egy volt feszültség esik.

Másképpen:

Egy ohm annak az ellenállásnak az értéke, amelyen egy volt feszültség hatására egy amper folyik.


A két meghatározás egyenértékű egymással.


Az összefügés további alakjai: U=R*I; I=U/R; R=U/I

 

 

 

A különböző huzalokat vizsgálva jött rá Samuel Hunter Christie (a Wheastone - híd feltalálója), hogy az anyagok ellenállását a geometriai méreteik és az anyaguk is meghatározza.

 Ma már tudjuk, hogy a vezetékek/ huzalok ellenállása egyenesen arányos a vezeték hosszával és fordítottan a keresztmetszetével, valamint függ a vezeték anyagától is.

A vezeték anyagára jellemző állandó a fajlagos ellenálás:

 \rho=R  {A \over l} összefüggés (ahol \rho a fajlagos ellenállás, l a vezető hossza, A a vezető keresztmetszete és R a vezető ellenállása)

 

Vagyis egy huzal ellenállása számítható az R= ρ * l / A képlettel.