Négypólusok inverzhibrid paraméterei

2015.10.12 21:29
Négypólus meghatározása
 
Egy négypólust meghatározottnak tekintünk, ha ismerjük be- és kimeneti feszültségét és áramát. A négypólus ezen négy villamos jellemzője egymás függvénye. Bármely két jellemző ismeretében a másik kettő meghatározható, ha ismerjük a négypólus kapcsolását. A következőkben a lineáris négypólusok villamos jellemzőivel foglalkozunk, amelyek egymásnak lineáris függvényei. 
A négypólusok paraméterei olyan állandók, amelyek segítségével a kimeneti és a bemeneti jellemzők közötti függvénykapcsolatok felírhatóak. Ezek az egyenletrendszerek a négypólus karakterisztikus egyenletei.
 
Négypólusok inverzhibrid paraméterei
Nevüket onnan kapták, hogy az egyenletek a bemeneti áramot és a kimeneti feszültséget adják meg. 
 
 
i1=    d11 * u1 -  d12 *i2
u2=   d21 *u1 + d22 * i2
 
A független változók tehát: a bemeneti feszültség és a kimeneti áram,  a függő változók a bemeneti áram és a kimeneti feszültség.
Az egyenletrendszerben a d állandók, a négypólus inverzhibrid paraméterei. 
 
Valamely paraméter kifejezése az egyenletekből úgy történik, hogy az egyenletben szereplő másik paraméterhez tartozó villamos mennyiség változását nullának tekintjük (a villamos mennyiség állandó). Ez adja a feltételt. Majd az egyenletből kifejezzük az adott paramétert. A nevezőben szereplő mennyiség megadja, hogy a táplálás hol és milyen generátorral történik.