Négypólusok hibrid paraméterei

2015.10.12 21:11
Négypólus meghatározása
 
Egy négypólust meghatározottnak tekintünk, ha ismerjük be- és kimeneti feszültségét és áramát. A négypólus ezen négy villamos jellemzője egymás függvénye. Bármely két jellemző ismeretében a másik kettő meghatározható, ha ismerjük a négypólus kapcsolását. A következőkben a lineáris négypólusok villamos jellemzőivel foglalkozunk, amelyek egymásnak lineáris függvényei. 
A négypólusok paraméterei olyan állandók, amelyek segítségével a kimeneti és a bemeneti jellemzők közötti függvénykapcsolatok felírhatóak. Ezek az egyenletrendszerek a négypólus karakterisztikus egyenletei.
 
Négypólusok hibrid paraméterei
Nevüket onnan kapták, hogy az egyenletek a bemeneti feszültséget és a kimeneti áramot adják meg. 
 
 
u1= h11 * i1 +  h12 *u2
i2= - h21 * i1 + h22 * u2
 
A független változók tehát: a bemeneti áram és a kimeneti feszültség,  a függő változók a bemeneti feszültség és a kimeneti áram.
Az egyenletrendszerben a h állandók, a négypólus hibrid paraméterei. 
 
Valamely paraméter kifejezése az egyenletekből úgy történik, hogy az egyenletben szereplő másik paraméterhez tartozó villamos mennyiség változását nullának tekintjük (a villamos mennyiség állandó). Ez adja a feltételt. Majd az egyenletből kifejezzük az adott paramétert. A nevezőben szereplő mennyiség megadja, hogy a táplálás hol és milyen generátorral történik. 

 

 

Négypólusok2 - párosító játék

Négypólusok - kvíz