Négypólusok admittancia paraméterei

2015.10.12 20:10
Négypólus meghatározása
 
Egy négypólust meghatározottnak tekintünk, ha ismerjük be- és kimeneti feszültségét és áramát. A négypólus ezen négy villamos jellemzıje egymás függvénye. Bármely két jellemző ismeretében a másik kettő meghatározható, ha ismerjük a négypólus kapcsolását. A következőkben a lineáris négypólusok villamos jellemzőivel foglalkozunk, amelyek egymásnak lineáris függvényei. 
A négypólusok paraméterei olyan állandók, amelyek segítségével a kimeneti és a bemeneti jellemzők közötti függvénykapcsolatok felírhatóak. Ezek az egyenletrendszerek a négypólus karakterisztikus egyenletei.
 
Négypólusok admittanciaparaméterei
 
Megadja valamely hálózat váltakozó árammal szembeniellenállását. Független változók a bemeneti és a kimeneti feszültség, függő változók a bemeneti és a kimeneti áram.Közöttük a viszonyt a y paraméterek adják meg. 
Az impedancia paramétereit meghatározó karakterisztikus egyenletrendszer a következőképpen írható fel: 
 
i1= y11 * u1 -  y12 *u2
i2=- y21 * u1 + y22 * u2
 
Az egyenletrendszerben az y állandók, a négypólus admittancia paraméterei. 
 
Valamely paraméter kifejezése az egyenletekből úgy történik, hogy az egyenletben szereplő másik paraméterhez tartozó villamos mennyiség változását nullának tekintjük (a villamos mennyiség állandó). Ez adja a feltételt. Majd az egyenletből kifejezzük az adott paramétert. A nevezőben szereplő mennyiség megadja, hogy a táplálás hol és milyen generátorral történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A y paraméterek mindegyikénél a feltétel:
Az adott kapocspár zárt,
A táplálás feszültséggenerátorral történik a feltétellel ellentétes oldalon.

 

Négypólusok - párosító játék

Négypólusok - kvíz

 

 

 

Kapcsolódó témakörök: