Laboratóriumi szabályzat

2014.10.11 11:06

 

 

 1.  A laboratóriumban csak az dolgozhat, aki a laboratóriumi szabályzatot áttanulmányozta, és az előírások betartására írásban kötelezze magát.
 2. A mérési gyakorlaton felkészülten kell megjelenni.
 3. Kabátot, csomagot a laboratóriumba bevinni tilos!
 4.  A műszerek és berendezési tárgyak gondatlan használatából eredő károkért a kár okozója, esetleg az egész csoport anyagilag is felelősek.
 5. A mérés folyamán észlelt minden hibát azonnal jelenteni kell a mérésvezetőnek.
 6.  A mérések alatt csendben kell lenni. Beszélgetni csak olyan mértékben szabad, amennyire az a munkához feltétlenül szükséges.
 7. A mérés befejezése után a mérőhelyen levő tárgyakat rendben kell rakni.
 8. A laboratóriumban a dohányzás és az evés tilos!
 9. A mérések összeállítását megkezdeni, feszültséget bekapcsolni csak a mérésvezető tanár engedélyével szabad.
 10. A mérés összeállításánál ügyeljünk arra, hogy a műszereket és berendezési tárgyakat úgy helyezzük el, hogy (feszültség alatt levő részeiken ne lehessen rnég véletlenül sem megérinteni. A feszültség bekapcsolása előtt mindig meg kell győződni arról, hogy nem érinti-e meg valaki a kapcsolásban szereplő tárgyakat.
 11. Sérült mérővezetéket vagy hibás csatlakozású egyéb eszközöket a mérés összeállításához nem szabad felhasználni.
 12. A mérőzsinórok csatlakozásait üzembiztosan kell elkészíteni.
 13. A méréseket összeállításuk után a mérésvezető tanár ellenőrzi. A mérendő kapcsolást csak ezek után szabad feszültéség alá helyezni.
 14. A kapcsolásokon változtatásokat csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.
 15. Áramütéses baleset vagy egyéb veszélyesetén először a berendezéseket feszültségmentesíteni kell a főkapcsoló vagy vészkikapcsoló nyomógomb segítségével.
 16. Esetleges villamos tűz oltására csak a laboratóriumban elhelyezett oltókészülékeket szabad felhasználni.
 17. A mérőcsoportok tagjai a kijelölt munkahelyet engedély nélkül nem hagyhatják el.
 18. Tanári felügyelet nélkül, valamint az óraközi szünetekben nem tartózkodhatnak a tanulók a laboratóriumban.