3.3. Kondenzátorok kapcsolásai

2014.08.26 16:27

Kondenzátorokat is tudunk sorba, vagy párhuzamosan kapcsolni, ilyenkor is meg kell tudnunk határozni az eszközök közös hatását, vagyis az eredő kapacitásukat.

Soros kapcsolás

 

 

 

A kondenzátorokon a töltésmegosztás jelensége miatt ugyanakkora töltés halmazódik fel.

Q=Q1=Q2=Q3....Qn (1)

Felírva a huroktörvényt:

U=U1+U2+U3+....Un

Helyettesítsük be a U=Q/C képletet:

Q/C=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3+....Qn/Cn

Osszuk végig az egyenletet Q-val (1) miatt:

1/C=1/C1+1/C2+1/C3+....1/Cn  


Párhuzamos kapcsolás

 

Ha a kondenzátoroka párhuzamosan kapcsoljuk, akkor mindegyikre ugyanakkora feszültség jut:

U=U1=U2=U3=....Un

A kondenzátorok töltése összeadódik:

Q=Q1+Q2+Q3+....Q    


Helyettesítsük be a Q=C*U képletet!

CU = UC1+UC2+UC3+....UCn Leosztunk U-val:

C = C1+C2+C3+....Cn