1.3.Ellenállások katalógusadatai

2014.08.19 10:56

Egy elektronikai alkatrészkatalógusban a következő adatokat találhatjuk meg:

Ellenállások névleges teljesítménye

Névleges teljesítmény, vagy névleges terhelhetőség (Ptot):Az a megengedett legnagyobb teljesítmény, amellyel az ellenállás folyamatosan terhelhető adott környezeti hőmérsékleten. Ennél nagyobb teljesítménynél az ellenállás károsodhat a túlmelegedés miatt: a villamos jellemzői megváltozhatnak, vagy a vezetőrétege eléghet.

Ellenállások üzemi feszültsége

Üzemi feszültség (UN):

Kis névleges értékű ellenállásoknál az üzemeltetés legnagyobb feszültsége kiszámítható a névleges terhelhetőségből és az ellenállás névleges értékéből: UN=Ptot·R

Ellenállások határfeszültsége

Átütési feszültség vagy határfeszültség (UG): Nagy névleges értékű ellenállásoknál az üzemi feszültség a fenti képlet alapján számítva olyan nagy lenne, hogy hatására az ellenállás károsodna (átütés következne be). Azt a legnagyobb feszültséget, amellyel az ellenállás még üzemeltethető az ellenállás határfeszültségének nevezzük.

Ellenállások szigetelési ellenállása

Szigetelési ellenállás (RI):

A szigetelő védőbevonat ellenállása. Az ellenállással véletlenül érintkező alkatrész esetén akadályozza a hibaáram kialakulását.

Ellenállások működési hőmérséklete

Működési hőmérséklet: Az a legkisebb és legnagyobb környezeti hőmérséklet közötti tartomány, ahol az ellenállás villamos jellemzőinek jelentős megváltozása nélkül üzemeltethető.

Ellenállások lábtávolsága

Lábtávolság a nyákon: A nyomtatott áramkörökbe forrasztható alkatrészeknél a lábtávolság csak meghatározott értékű lehet, a számítógéppel segített gyártás elősegítése végett. A szabványos lábtávolságok 2,54 mm többszörösei.

Nyomtatott áramkörnek nevezzük a szigetelőlapon, kémiai úton kialakított huzalozással összekötött alkatrészekből álló áramkört.