7.1 A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői

2016.02.09 20:12

Ismertesse és értelmezze a szinuszos váltakozó jel amplitúdóját, frekvenciáját, körfrekvenciáját, periódus idejét, pillanatnyi értékét és fázisszögét.

Ismertesse a váltakozó mennyiségek ábrázolási módszereit (vonal diagram, vektor diagram).

Értelmezze és számítsa ki a váltakozó jel középértékeit.

 

Kapcsolódó anyagok:

 

4.1. Váltakozó jelek leírása