6.1 A mágneses erőtér jellemzői és szemléltetése, erőhatások mágneses erőtérben

2016.02.09 16:42

Ismertesse a mágneses erőtér fogalmát és értelmezze jellemzőit (térerősség, indukció, fluxus, gerjesztés).

Szemléltesse ábrázolással a mágneses teret.

Értelmezze a mágneses erőtér erőhatásait.

Határozza meg a mágneses tér és az áram kölcsönhatásánál fellépő erőhatás összefüggését.

Mutassa be az állandó mágnes mágnesességének anyagszerkezeti okait.

Értelmezze a gerjesztési törvényt.

Mutassa be a mágneses erő irányának meghatározását

 

Kapcsolódó anyagok:

Mágnesesség alapfoglamai