Az oszcilloszkóp

2015.02.14 23:53

Amikor váltakozó jeleket szeretnénk jellemezni akkor többféle paramétert kell egyszerre megadnunk. (lásd: 4.1. Váltakozó jelek leírása )

Az oszcilloszkóp olyan műszer, amellyel ezeket a paramétereket egyszerre tudjuk meghatározni.

A hagyományos (katódsugárcsöves) oszcilloszkóp kijelzőjét két irányban eltérített elektronnyaláb világítja meg. A függőleges eltérítés a mérendő jel nagyságától függ, a vízszintes eltérítéssel pedig a jel lefutásához szükséges időt adjuk meg.

A vízszintes eltérítést egy belső fűrészjelgenerátorral, vagy egy külső jellel valósíthatjuk meg.

 

 

 

 

 

A továbbiakban egy Tektronix gyártmányú oszcilloszkóp néhány kezelőszervét ismerhetjük meg.

 

   

 

1-    bekapcsoló gomb

2-    „A” csatorna fényerő

3-    „B” csatorna fényerő

4-    Fókusz. A sugárnyaláb szélességét adja meg

10- A két csatorna jeleit lehet (külön-külön) függőlegesen elmozdítani

11- CHOP/ALT ezzel a gombbal tudjuk beállítani, hogy a két csatorna jelét hogyan szeretnénk kirajzoltatni. Az ALT kirajzolja előbb az egyik csatorna jelét utána a másikat, a CHOP viszont 625kHz frekvenciával váltogat a két csatorna között.

12- VOLTS/DIV beállíthatjuk a kijelzés érzékenységét – az egy osztásra jutó feszültség megadásával.

 

24-a jel vízszintes pozíciójának a beállítása

27-vízszintes érzékenység beállítása az egy osztásra jutó idő megadásával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a fűrészjel generátort kikapcsoljuk és a vízszintes eltérítést az X bemenetre adott jel végzi, az Xbemenetre \setbox0\hbox{$x=A\sin\omega t$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0% jelet, az Y bemenetre \setbox0\hbox{$y=B\sin(\omega t + \varphi$}% \message{//depth:\the\dp0//}% \box0%) jelet kapcsolunk, akkor az alábbi ábrákat kapjuk a két jel közötti fázisszögtől függően (azonos frekvenciájú jelek esetén):