5.3. Villamos erőtér – Kondenzátorok, kapacitások

2016.02.09 15:13

Ismertesse és értelmezze a kapacitás fogalmát, mértékegységeit, a hozzá kapcsolódó prefixumait és a síkkondenzátor kapacitását meghatározó paraméteres összefüggést!
Ismertesse a kondenzátorok típusait, azok katalógusadatait és szabványos jelöléseit!
Térjen ki állandó és változtatható kapacitású jellegzetes kondenzátor megoldásokra is!
Vezesse le a kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásainak eredő kapacitásaira vonatkozó összefüggéseket!

 

Kapcsolódó témakörök:

3.2. Kapacitás, kondenzátorok

3.3. Kondenzátorok kapcsolásai