5.1 A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése, Coulomb törvénye

2016.02.09 14:41

Ismertesse a villamos tér fogalmát és értelmezze jellemzőit (töltés, erőtér, erő, térerősség, feszültség).

Értelmezze a villamos töltések egymásra gyakorolt taszító és vonzó hatását.

Definiálja Coulomb törvényét. Végezzen számításokat a Coulomb törvény segítségével.

Ábrázolással szemléltesse a villamos erőteret. Értelmezze a homogén erőteret.

Fejtse ki részletesen a kisülés, a csúcshatás az elektromos megosztás és az árnyékolás gyakorlati jelentőségét.

Ábrázolja Q töltésű fémgömb esetén a villamos térerősséget a távolság függvényében.

 

Kapcsolódó témakörök:

3.1. Elektrosztatika alapjai

1.6.Feszültség és Potenciál

A villamos tér jellemzői