4.2 Ideális és valódi generátorok A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei, soros és párhuzamos kapcsolása (Norton, Thevenin)

2015.12.27 11:09

Értelmezze a belső ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát.

Különböztesse meg az ideális és a valóságos generátorokat.

Rajzolja fel a feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képeit (Thevenin, Norton).

Számítással határozza meg az egyszerűbb aktív kétpólusok helyettesítő elemeit.

Határozza meg a sorosan, a párhuzamosan és a vegyesen kapcsolt generátorok jellemzőit.

Végezzen számításokat generátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásaira.

Mutassa be a Norton és a Thevenin helyettesítő képek közötti kapcsolatot.

Elemezze a kapocsfeszültség terhelő áramtól való függését.

 

Kapcsolódó témakörök:

2.8. A Thevenin és a Norton helyettesítőkép