1.3 Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek

2015.10.06 16:13

Ismertesse szerkezeti felépítés alapján az ellenállások fajtáit és jellemzőit! Ismertesse a gyakorlatban használt legfontosabb ellenállás fajták jellemző katalógusadatait!
Mutassa be az egyes ellenállás fajták szabványos jelölésmódjait!
Hasonlítsa össze és jellemezze energiaszintjeik alapján a vezetőés szigetelő anyagokat!
Térjen ki a vezető és a szigetelő anyagok felépítéséből adódó különbségekre!

 
Kapcsolódó témakörök: