2.9. Hálózatszámítási módszerek

2014.08.26 12:23

Villamos hálózatok számításához sokféle módszert, összefüggést alkalmazunk:

1.1 Ohm törvénye

2.1.A csomóponti törvény

2.2 A huroktörvény

2.3. Soros ellenállások eredője

2.4. Ellenállások párhuzamos kapcsolása

2.7. Δ/Y - Y/Δ átalakítás 

2.8. A Thevenin és a Norton helyettesítőkép

 

Két módszert azonban még mindenképpen érdemes ismerni: a szuperpozíciót és a Millman-tételt.

 

Szuperpozíció tétele:

Ha egy áramkörben több aktív elem is található (feszültség-, vagy áramgenerátor), akkor azok hatását az áramkör bármely elemére úgy számolhatjuk, hogy egyszerre csak egy generátor hatását vesszük figyelembe, majd a hatásokat előjelesen összegezzük. A számítások során az inaktívnak tekintett feszültséggenerátorokat rövidzárként, az áramgenerátorokat szakadásként vesszük figyelembe. A generátorok belső ellenállásait a hálózat  részének tekintjük.

 

Millman-tétel:

Ahol Rk a feszültséggenerátor, Rm az áramgenerátor, Ri a hálózat passzív ellemeinek ellenállása, U az áramkör üresjárási feszültsége.

Tehát a képlettel egy lépésben számolható az áramkör üresjárási feszültsége.