2.6. Az áramosztás törvénye

2014.08.26 10:45
Az áramosztás törvénye
 A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon a közös mennyiség a feszültség, míg a rajtuk átfolyó áram áramkorlátozó hatásaik függvénye. Áramaikat az
 
I1=U/R1 és I2=U/R2
 
összefüggésekkel határozhatjuk meg. 
Az egyenletekből a közös mennyiséget kifejezve és átrendezés után az 
 
I1/I2 = R2/R
 
 
 
összefüggésre jutunk. Ez szövegesen kifejtve azt jelenti, hogy párhuzamos kapcsolás esetén az áramerősségek fordítottan arányosak az ágak ellenállásaival. Vagyis a csomópontba befolyó áram az ellenállásokon megoszlik, nagyobb ellenálláson kisebb, kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik.
Ez az áramosztás törvénye.