2.5. Feszültségosztó

2014.08.26 10:31
A feszültségosztás törvénye
Ha felrajzoljuk két ellenállás soros kapcsolatát, és Ohm törvényének segítségével meghatározzuk a rajtuk átfolyó áram 
értékét (feszültségeséseik és ellenállásaik függvényében), a következő két egyenletet kapjuk: 
 
I=U1/R1 és I=U2/R2
 
Mivel mindkét ellenálláson ugyanaz az áram folyik keresztül: 
 
U1/R1 = U2/R2 ebből: 
U1/U2 = R1/R2
 
 
Soros kapcsolásban az egyes ellenállásokon fellépő feszültségek úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellenállások értékei. 
Ez a feszültségosztás törvénye. 

 

A feszültségosztó 
 
A feszültségosztó egy olyan négypólus, amelyet legegyszerőbb esetben két sorba kapcsolt ellenállás alkot. Ha az osztóra 
feszültséget kapcsolunk, akkor az ellenállásokon átfolyó áram azokon feszültségesést hoz létre. A két feszültség összege 
megegyezik a bemenő feszültséggel.

 
 
Az osztó kimeneti feszültségét a két ellenállás bármelyikéről levehetjük.
 
U=U1+U2
U1=U * R1/(R2+R1)
U2=U * R2/(R2+R1)