2.2. Négypólusok impedancia paraméterei

2014.08.26 18:01
Négypólus meghatározása
 
Egy négypólust meghatározottnak tekintünk, ha ismerjük be- és kimeneti feszültségét és áramát. A négypólus ezen négy villamos jellemzıje egymás függvénye. Bármely két jellemző ismeretében a másik kettő meghatározható, ha ismerjük a négypólus kapcsolását. A következőkben a lineáris négypólusok villamos jellemzőivel foglalkozunk, amelyek egymásnak lineáris függvényei. 
A négypólusok paraméterei olyan állandók, amelyek segítségével a kimeneti és a bemeneti jellemzők közötti függvénykapcsolatok felírhatóak. Ezek az egyenletrendszerek a négypólus karakterisztikus egyenletei.
 
Négypólusok impedanciaparaméterei
 
Megadja valamely hálózat váltakozó árammal szembeniellenállását. Független változók a bemeneti és a kimeneti áram, függő változók a bemeneti és a kimeneti feszültség.Közöttük a viszonyt a z paraméterek adják meg. 
Az impedancia paramétereit meghatározó karakterisztikus egyenletrendszer a következőképpen írható fel: 
 
u1= z11 * i1 + z12 * i2
u2= z21 * i1 + z22 * i2
 
Az egyenletrendszerben a z állandók, a négypólus impedancia paraméterei. 
 
Valamely paraméter kifejezése az egyenletekbıl úgy történik, hogy az egyenletben szereplı másik paraméterhez tartozó villamos mennyiség változását nullának tekintjük (avillamos mennyiség állandó). Ez adja a feltételt. Majd az egyenletből kifejezzük az adott paramétert. A nevezőben szereplő mennyiség megadja, hogy a tápláláshol és milyen generátorral történik. 

 

 

Négypólusok - párosító játék

Négypólusok - kvíz