2.1.Négypólusok

2014.08.26 17:40
 
A négypólusoknak nevezzük az olyan hálózatokat, amelyeknek két pár- tehát összesen négy- kivezetésük van. A villamos energia termelőket és fogyasztókat négypólusok kötik össze, de négypólusnak tekinthetők a tranzisztorok is. 
Az ábrán egy általános négypólus látható a feszültség és áramirányokkal feltüntetve. A négypólus bemenete az U1−I1paraméterekkel jellemezhetı, energiát vesz fel, a kimenet paraméterei pedig U2−Ienergiát ad le. 
 
Négypólusok fajtái
 
Ha a négypólus tényleges feszültség-, vagy áramiránya a szabványossal ellentétes, akkor ez negatív elıjelet eredményez a megfelelő paramétereknél. A négypólusok a felépítésükből adódóan lehetnek: 
 
•  Aktív négypólusok, amelyekben legalább egy aktív áramköri elem található. 
•  Passzív négypólusok, csak passzív áramköri elemet tartalmaz. 
•  Lineáris négypólusok, amelyben minden áramköri elemlineáris. 
•  Nemlineáris négypólusok, melyek tartalmaznak nemlineáris áramköri elemet. 
 

•  Szimmetrikus négypólusok, melyeknél a kimenetük és bemenetük minden következmény nélkül felcserélhető.

 
 

•  Földszimmetrikus négypólusok bemeneti és ezzel egyidejőleg kimeneti kapcsaik minden következmény nélkül felcserélhetőek.