2.1 Az áramkör fogalma, egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm, Kirchhoff) Ellenállás-hálózatok, eredő ellenállásszámítások

2015.10.12 23:38

Mutassa be az egyszerű áramkör felépítését, jellemzőit.

Definiálja az egyenáramú hálózatok Ohm törvényét.

Definiálja az egyenáramú hálózatok csomópontokra és hurkokra vonatkozó Kirchhoff törvényeit. Alkalmazza a Kirchhoff törvényeket egyszerűbb hálózatok jellemzőinek számításánál.

Vezesse le az ellenállások soros és párhuzamos eredőjének meghatározására szolgáló összefüggéseket. Végezzen eredő ellenállás számításokat soros, párhuzamos és vegyes kapcsolások esetén.

Értelmezze a generátort, mint töltésszétválasztót és a fogyasztót, mint töltés kiegyenlítőt.

Ábrázolja az ellenállások jelleggörbéjét.

Legyen képes a Kirchhoff törvényeket alkalmazni összetettebb egyenáramú hálózatokban.

Vezesse le a csillag-delta, delta-csillag átalakítást.

 

Kapcsolódó témakörök:

1.1 Ohm törvénye -fajlagos ellenállás

2.1.A csomóponti törvény

2.2 A huroktörvény

2.3. Soros ellenállások eredője

2.4. Ellenállások párhuzamos kapcsolása 

2.7. Δ/Y - Y/Δ átalakítás