15.1 Logikai alapfogalmak

2016.01.26 20:11

Definiálja a digitális és az analóg jelek fogalmát és jellemzőit.

Ismertesse a kettes és a tizenhatos számrendszer jellemzőit és az átszámítási algoritmusokat.

Mutassa be az információ kódolásának elvét és a leggyakrabban alkalmazott numerikus és alfanumerikus kódokat.

Mutassa be a logikai függvények leírási módjait: szövegesen, igazság táblázattal, logikai vázlattal, algebrai alakban.

Értelmezze az egy-, a két- és a többváltozós logikai függvényeket.

Ismertesse a logikai (Boole) algebra alaptörvényeit és alaptételeit, az algebrai és a grafikus (Veitch-Karnough táblás) egyszerűsítés szabályait.

Értelmezze a logikai függvények mintermes és maxtermes szabályos alakjait.

Mutassa be egyszerű feladaton keresztül a szabályos alakú logikai függvények grafikus egyszerűsítését. 

 

Kapcsolódó anyagok:

Digitális technika példatár 

Logikai kifejezések egyszerűsítése Karnaugh Map Minimizer programmal