13.6 A műveleti erősítők alapjai, felépítése, alapkapcsolások

2015.10.19 18:25

Ismertesse a műveleti erősítők tömbvázlatos felépítését, jelképi jelöléseit, és jellemzőit.

Ismertesse a differenciálerősítők, az áramgenerátorok, a fázisösszegzők és a szinteltolók felépítését és működését.

Rajzolja fel a műveleti erősítős alapkapcsolásokat, értelmezze jellemzőiket (feszültségerősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás).

Ismertesse a műveleti erősítők munkapont-beállítási lehetőségeit.

Határozza meg a műveleti erősítős alapkapcsolások méretezésére szolgáló összefüggéseket.

Számítsa ki az invertáló és a nem invertáló műveleti erősítős alapkapcsolások váltakozó áramú jellemzőit.

Értelmezze a műveleti erősítők egyéb alkalmazási céljait, és mutasson be jellemző alkalmazásokat.

Mutassa be a műveleti erősítők ofszet feszültség, ofszet áram és frekvencia kompenzálásait.

 

 

Kapcsolódó témakörök:

Diferenciálerősítő

A műveleti erősítő felépítése

Műveleti erősítők alapkapcsolásai

 

...