12.8 Visszacsatolások

2015.10.19 18:50

Ismertesse a visszacsatolás elvét és céljait.

Értelmezze a visszacsatolás alapegyenletét, a visszacsatolási tényezőt és a hurokerősítést.

Mutassa be tömbvázlatok alapján a negatív- és a pozitív-, a soros- és a párhuzamos-, ill. a feszültség- és az áram-visszacsatolást.

Ismertesse az egyes visszacsatolás fajták váltakozó áramú jellemzőkre gyakorolt hatásait.

Mutasson példát a visszacsatolás alkalmazására a munkapont stabilizálásában.

Rajzoljon fel egy jellemző visszacsatolású egyszerű erősítőt és helyettesítő képét, s számítsa ki váltakozó áramú jellemzőit.

Mutassa be a negatív visszacsatolás az erősítők sávszélességére, zajára és torzítására gyakorolt hatásait.

Mutasson be jellemző gyakorlati visszacsatolás megoldásokat.

Mutasson be egy jellemző visszacsatolást a közös emitteres erősítőben

 

Kapcsolódó témakörök:

A visszacsatolás

Párhuzamos áram visszacsatolás 

Soros feszültség visszacsatolás

Soros áram visszacsatolás

Soros áram visszacsatolás KE erősítő esetén

Soros áram visszacsatolt közös source-ú erősítő kapcsolás

Közös kollektoros erősítő

Közös drain - ű erősítő

Földelt bázisú erősítő