11.4 Unipoláris tranzisztorok

2015.11.16 17:57

Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, működését, feszültség- és áramviszonyait.

Mutassa be az unipoláris tranzisztorok jellemzőit és alapkapcsolásait.

Rajzolja fel a legfontosabb source-u jelleggörbéket

Rajzolja le a FET-ek és a MOSFET-ek jelképeit.

Elemezze a jelleggörbék, a paraméterek és a helyettesítő képek közötti kapcsolatrendszert.

Mutassa be a bipoláris és az unipoláris tranzisztorok felépítése, működése és alkalmazása közötti különbözőségeket, emelje ki a térvezérlés szerepét.

Értelmezze az unipoláris tranzisztor műszaki katalógusadatait és határértékeit.

Rajzolja fel a legfontosabb közös source-u jelleggörbéket és az y-paraméteres helyettesítő képet.

 

Kapcsolódó témakörök:

Unipoláris tranzisztorok