10.1 A kétpólusok felosztása és jellemzői

2015.10.06 15:59

Definiálja az aktív, a passzív, a lineáris és a nemlineáris kétpólusok fogalmát!
Értelmezze a passzív kétpólusok jellemzőit: az impedanciát, az admittanciát, a fázisszöget és a helyettesítő képet!
Ismertesse az aktív kétpólusok Norton és Thevenin helyettesítő képeit!
Jellemezze az aktív és a passzív, a lineáris és a nemlineáris kétpólusok jelleggörbéit!

 
Kapcsolódó témakör: