1.0 A villamos áram

2015.10.06 15:15

A szabad töltéshordozók egyirányú mozgását (áramlását) villamos áramnak nevezzük. A villamos áram nagyságának mértékét az áramerősség fejezi ki, melyet I betővel jelölünk.
Az áramerısség a vezető keresztmetszetén időegység alatt átáramlott töltések mennyisége.

 

Nagy az áramerısség, ha sok töltéshordozó áramlik át rövid idő alatt:

I =
Q/t
1 A erősségő az áram, ha 1 As töltés áramlik át 1 s alatt. Az összefüggés alapján az áramerısség mértékegysége:
As/
A (amper, Ampere francia fizikusról).

Az átáramlott töltések mennyiségére vonatkozó egyenletet átrendezve, a Q=I·t összefüggés alapján kapjuk a töltés
korábban megismert A·s=As mértékegységét, vagyis az áramerősség alapmennyiség, a töltés pedig származtatott.

 

Az Amper-t mint mértékegységet lehetséges más úton is definiálni (1948 óta ez a hivatalos):

1A az áram erőssége, ha két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban, egymástól 1 m távolságban lévő vezető között méterenként 2·10-7erőt hoz létre.