Érettségi témakörök

Érettségi feladatsorok

2016.02.24 14:39
A korábbi évek érettségi feladatai megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján: érettségi feladatsorok        

7.3 Összetett váltakozó áramkörök Valódi tekercsek, kondenzátorok és veszteségeik

2016.02.09 20:17
Értelmezze a tekercsek és a kondenzátorok veszteségeit. Mutassa be a valóságos ohmos ellenállás és a valóságos reaktanciák jellemzőit. Értelmezze az impedancia és az admittancia fogalmát és kapcsolatait. Határozza meg vektorábrák segítségével a soros R-L, R-C és R-L-C, ill. a párhuzamos R-L, R-C és...

7.2 Egyszerű váltakozó áramkörök

2016.02.09 20:15
Értelmezze a tisztán ohmos, a tisztán induktív és a tisztán kapacitív fogyasztó jellemzőit. Ismertesse az induktív és a kapacitív reaktancia fogalmát. Mutassa be az ideális ellenállás, tekercs és kondenzátor viselkedését váltakozó áramkörökben (fázis sietés és késés).   Kapcsolódó...

7.1 A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői

2016.02.09 20:12
Ismertesse és értelmezze a szinuszos váltakozó jel amplitúdóját, frekvenciáját, körfrekvenciáját, periódus idejét, pillanatnyi értékét és fázisszögét. Ismertesse a váltakozó mennyiségek ábrázolási módszereit (vonal diagram, vektor diagram). Értelmezze és számítsa ki a váltakozó jel...

12.6 Frekvenciafüggés, határfrekvenciák

2016.02.09 19:59
Mutassa be az erősítők frekvenciafüggésének okait. Definiálja az erősítők alsó és felső határfrekvenciáját, sávszélességét. Rajzolja fel az erősítők tipikus amplitúdó- és fáziskarakterisztikáját a nevezetes pontok feltüntetésével. Elemezze az erősítők frekvenciafüggésének okait. Mutassa be az alsó...

12.7 Zajok és torzítások

2016.02.09 19:55
Értelmezze a zajok és a torzítások okait, fajtáit és jellemzőit. Ismertesse a zajok és a torzítások csökkentésének lehetőségeit. Mutassa be a zajok és a torzítások gyakorlati szerepét. Értelmezze a torzítási tényezőket.   Kapcsolódó anyagok: Zajviszonyok erősítőkben      

12.5 Többfokozatú erősítők, csatolások

2016.02.09 19:54
Ismertesse a többfokozatú erősítők csatolási lehetőségeit, s azok alkalmazási korlátait. Definiálja az előerősítő, a főerősítő és a teljesítményerősítő fogalmát. Értelmezze a többfokozatú erősítők váltakozó áramú jellemzőit. Rajzolja fel a többfokozatú erősítők helyettesítő képeit. Hasonlítsa össze...

12.5 Többfokozatú erősítők, csatolások

2016.02.09 19:21
Ismertesse a többfokozatú erősítők csatolási lehetőségeit, s azok alkalmazási korlátait. Definiálja az előerősítő, a főerősítő és a teljesítményerősítő fogalmát. Értelmezze a többfokozatú erősítők váltakozó áramú jellemzőit. Rajzolja fel a többfokozatú erősítők helyettesítő képeit. Hasonlítsa össze...

12.4 Unipoláris tranzisztoros alapkapcsolások

2016.02.09 18:17
Rajzolja fel a közös sorce-u unipoláris tranzisztoros alapkapcsolást. Magyarázza el az áramkör működését. Számítsa ki a közös source-u alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőit. Vezesse le a közös source-u alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőit az és y-paraméteres helyettesítő kép...

6.3 Elektromágneses indukció

2016.02.09 17:09
Értelmezze az indukált feszültség nagyságát meghatározó indukciótörvényt. Értelmezze az indukált feszültség irányát meghatározó Lenz törvényt. Ismertesse a mozgási-, a nyugalmi-, az ön- és a kölcsönös indukciót. Ismertesse az önindukciós tényező (induktivitás) fogalmát és mértékegységét. Ismertesse...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>